Design a site like this with WordPress.com
Začnite

Model intuitivnega odločanja vodij javnih komunalnih podjetij

Znanstvena monografija

Avtorja: Stanislav Galič, Annmarie Gorenc Zoran
Založnik: Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 
Število strani: 223
Leto izdaje: 2022
Jezik: slovenski
ISBN: 978-961-6974-69-1
COBISS ID: 73855491

Cena: 30 €