Design a site like this with WordPress.com
Začnite

Monografije FOŠ

NOVOST

Model avtopoietskega vodenja

Mateja Kalan,
Maja Meško
32 €

Model intuitivnega odločanja vodij javnih komunalnih podjetij

Stanislav Galič, Annmarie Gorenc Zoran
30 €

Dolgotrajna oskrba

Marta Kavšek
30 €

Menedžment dobrega počutja

Tine Bertoncel
30 €

Osnove prava v organizacijskih študijah

Maja Pucelj

Model avtopoietskega vodenja

Mateja Kalan,
Maja Meško
30 €

Paradigma sodobne organizacije

Milan Ambrož
35 € (znižana cena 20 €)

Generalizirano mehko linearno programiranje

Janez Usenik,
Maja Žulj
35 € (znižana cena 20 €)

Planetarno prebujanje

Jožef Ovsenik, Marija Ovsenik, Nikolaj Lipič
30 € (znižana cena 20 €)

OSTALE MONOGRAFIJE

Raziskovanje izzivov organizacijskih teorij

Marija Ovsenik et al.
30 € (znižana cena 20 €)

Gradniki novih organizacijskih modelov

Annmarie Gorenc Zoran et al.
30 € (znižana cena 20 €)

Družba 5.0: izzivi prihodnosti

Tine Bertoncel
30 € (znižana cena 20 €)

Sistemska dinamika

Tit Turnšek
35 € (znižana cena 20 €)

Ranljivosti programske opreme

Andrej Dobrovoljc

Vodenje in pripadnost v osnovni šoli

Janko Plešnik, Boris Bukovec
20 €

ZNIŽANO

Vpliv uporabe orodij managerjev na ekonomsko donosnost

Mirko Markič, Damijan Kreslin
30 € (znižana cena 20 €)

Delovni terapevt v inkluzivni šoli

Lea Šuc
25 € (znižana cena 19 €)

Značilnosti sistemov vodenja …

Vinko Bogataj, Gordana Žurga, Adolf Šostar
30 € (znižana cena 10 €)

Temelji avtopoieze v organizaciji

Tanja Balažic Peček, Boris Bukovec
25 € (znižana cena 5 €)

Menedžment kakovosti in odličnost zdravnikov…

Dean Rumpf, Gorazd Voga, Zlatka Meško Štok
25 € (znižana cena 10 €)

Avtopoietska organizacija

Boris Bukovec, ur.
25 € (znižana cena 5 €)

Zgodovina organizacijske misli

Štefan Ivanko
40 € (znižana cena 10 €)

Nova doktrina organizacije – preusmeritev pozornosti

Jožef Ovsenik, Marija Ovsenik
25 € (znižana cena 5 €)

Pasti razumevanja politične realnosti

Uroš Pinterič
35 € (znižana cena 5 €)

Model McKinsley 7-S kot kazalnik odličnosti organizacije

Mateja Kalan, Maja Meško
25 € (znižana cena 5 €)

Spregledane pasti informacijske družbe

Uroš Pinterič
29 € (znižana cena 5 €)

Poslovne vrednote mladih v Sloveniji

Uroš Pinterič
30 € (znižana cena 5 €)


Strategija
  • Kakovost vseh izdanih del.
  • Elektronske izdaje v različne vplivnejše podatkovne zbirke.
  • Dostopnost storitev za avtorje in bralce.
Razvoj

Spremljamo novosti v založništvu in se trudimo za kakovost izdanih monografij.

Uspeh

Privabljamo nove avtorje in konstantno izdajamo nove monografije.

O nas

Smo založba Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu.

Več o nas

Stik z nami

zalozba@fos-unm.si
(059) 074 16

Kje nas najdete?

Ulica talcev 3
8000 Novo mesto